Ekte matglede
 
IMG_6116_web, facebook.jpg
 
 
 
Vestlandsk mattradisjon

åkrafjordtunet

Åkrafjordtunet har i 20 år vært ein naturleg stoppestad langs E134 i Åkrafjorden. Den som stoppar her får eit møte med vestlandsk mattradisjon omkransa av rå og vakker natur.  Åkrafjorden har lange tradisjonar for produksjon og sal av mat og dette speglar seg også i kvaliteten på bakevarene laga ved Åkrafjorden Bakeri.

I dette prosjektet har eg fått lov å dykke ned Åkrafjorden sine lange mat tradisjonar. Oppdraget var å skape Visuelle Historiar for bakeriet ved Åkrafjordtunet. Bilder dei skulle bruke på etiketter og anna materiell i samband med marknadsføringa av produkta dei lagar i bakeriet. 

 

Motiva i prosjektet er godt gjennomtenkt og følelsane me ønska å få fram hos den som ser er “kvalitet”, “lokal mat”, “tradisjon”, “ro”, “tryggleik”, “samhald”, “harmoni”, “nærleik” og “venskap”. Aud Berit står for baksten i Åkrafjordtunet sitt eige bakeri, der alt sjølvsagt er laga for hand og etter gamle og autentiske oppskrifter.  Lokalt handverk, kunnskap og ekte kjærleik er ingrediensene når tradisjonsrike oppskrifter vert holdt i hevd ved Åkrafjordtunet. 

I Åkrafjorden finn du også vakre «Langfoss» som av CNN er kåra til ein av verdas ti vakreste fossefall.  Gjennom vundauga kan Aud Berit og John Karsten sjå rett mot fossen medan dei nyt Norlandslefser og Potetkaker frå bakeriet.

 

IMG_4568_web, facebook.jpg
IMG_4912_web, facebook.jpg
IMG_5527_web, facebook.jpg
IMG_1120_web, facebook.jpg
IMG_4983_web, facebook.jpg
IMG_4890_web, facebook.jpg
IMG_5605_web, facebook.jpg
IMG_4843_web, facebook.jpg
IMG_5385_web, facebook.jpg
IMG_4993_web, facebook.jpg
IMG_6057_web, facebook.jpg
IMG_5133_web, facebook.jpg
IMG_6047_web, facebook.jpg
IMG_5897_web, facebook.jpg
IMG_5016_web, facebook.jpg
IMG_5330_web, facebook.jpg
IMG_6136_web, facebook.jpg
IMG_5658_web, facebook.jpg
IMG_4861_web, facebook.jpg
IMG_6027_web, facebook.jpg
IMG_5028_web, facebook.jpg
IMG_6211_web, facebook.jpg
IMG_6116_web, facebook.jpg
IMG_6146_web, facebook.jpg
 

referanse


“Åkrafjordtunet hadde eit sterk ønske om å få visualisera sin heimabakst.

I møte med Istoria fekk me hjelp til å starte nødvendige og gode prosessar kring vår historie og kjerneverdiar.

Resultatet var betre enn me kunne forventa. Saman har me skapt varige verdiar for heile bedrifta vår»

- John Karsten Hustveit

 
Mellomgrønn.jpg

 

 
IMG_4716_web, facebook.jpg
 
Fleire historier

 

Et spennende eventyr..

Mingarwalker

Norsk håndtverk

RIdderhus “Livd”